Olika åsikter i värdegrundens Sverige

Hade ett snack med min goda vän. Vi har helt olika politiska uppfattningar (tror jag) eftersom vi aldrig varit överens när vi diskuterat ”känsliga” frågor. Vi har som de ”medvetna & upplysta” 😊 människor vi är, hållit oss undan dylika diskussioner 😊. Detta eftersom vi kan känna av att vi inte alls är överens!

Vårat prat handlade om den nuvarande situationen: Corona, naturen som börjar återhämta sig, Trump som trots alla försök från StaziTV i Sverige verkar komma upp som ”räddaren” för oss alla som funderar över om det verkligen är så att makteliten i världen ska få kontrollera den enskilda människan medelst tvångsvaccinationer etc.

Vid vårat prat så nämnde jag Greta Thunberg. Jag sa; där ser man vad kraftiga desire kan åstadkomma. (Desire går inte att översätta till svenska. Desire är mycket, mycket starkare än ordet ”önskningar”)

Jag refererade till Coronakrisen med lock down av samhället och flyget. Gretas starka desire om en annan värld. Att hennes starka desire faktiskt hade påverkat världen (om jag ändock inte alls håller med denna kära lilla flicka). En värld som är fri från luftföroreningar etc. Min goda vän skrattade och sa med ett skratt:

”Och det kommer från dig som är klimatförnekare”

Varpå jag svarade:

”Nej, jag är absolut ingen klimatförnekare. Att klimatet förändras är både självklart och naturligt. Det som skiljer är att jag övertygad om att det är helt naturliga fluktuationer som orsakar det som händer.”

Förutom alla vetenskapsmänniskor i ämnet som INTE blir hörda av maktens lakejer inom media så behöver jag bara gå till min världskarta som jag har mitt emot min säng. Där kan jag se att om man skulle sätta ihop världsdelarna så skulle det bildas en stor klump i mitten. En klump som för många miljoner år sedan existerade och som allt sedan begynnelsen har utvecklats och förändrats. Klumpen är vårt jordklot som sedan begynnelsen har utvecklats och förändrats, trots frånvaron av mänskliga utsläpp av koldioxid.

Alltså kan jag konstatera att världen utvecklas, har förändrats under miljontals år och jag är absolut definitivt INTE övertygad om att de senaste 100 åren är det som har betydelse för nuläget.

Jag och min goda vän har ofta diskussioner om livet, världen och vad det ena eller andra beror på.

Vi är inte överens, men vi respekterar varandras olikheter och att vi har olika åsikter om saker och ting. Det finns något som förenar och jag tror att det är samförståndet om olikheterna, hur tokigt det än kan låta.

Sen har vi naturligtvis kunskapen om universum gemensamt; kunskapen om det kollektiva medvetandet och olika dimensioner där, som förenar. En grundläggande kunskap som alltför ofta negligeras eller anses om oviktig. Men som jag anser vara grundläggande om man vill förstå varför världen ser ut som den gör.

Som min vän (jag vägrar hen) sa häromdagen: mångfald har blivit missförstått. ”Det ska handla om acceptans av mångfald av åsikter. Det handlar inte om etnicitet eller härkomst” – och där mina vänner så håller jag till 100 % med mina goda vän.