BÖCKER

Attraktionslagen

Om du vill lära dig om hur attraktionslagen verkligen fungerar så rekommenderar jag alla böcker av Esther och Jerry Hicks. Det är Abrahams ord rätt igenom. Här får du attraktionslagen utan de missförstånd och egenhändiga tolkningar som oftas är fallet i andra böcker om attraktionslagen.

Ask and it's given

Esther och Jerry Hicks första och grundläggande bok om attraktionslagen. Jag rekommenderar att läsa den engelska versionen eftersom jag tycker att den svenska översättningen har ett ålderdomligt språk.

Money and the Law of Attraction

Underrubriken är: Learning to Attract Wealth, Health and Happiness.

Boken är mer specifik och går in på områden; välstånd, hälsa och lycka. I en del av boken ställer Jerry Hicks frågor till Abraham och får svar på dessa. Rekommenderas.

45-sekunders presentationen

Boken som öppnade mina ögon och gjorde att jag direkt förstod hur smart och effektivt systemet är. Boken beskriver utförligt den geniala metoden som nätverksmarknadsföring är. Här får du konkreta steg-för-steg instruktioner som gör att du lyckas.

VIDEOS

What the Bleep Do We Know

Filmen är en banbrytande dramadokumentär som utforskar kvantfysikens naturlagar och dess sammankoppling till mänskligt medvetande – alltså hur vi hur vi uppfattar och upplever våra liv. Vetenskapligt är filmen ett dramatiskt skifte i hur vi förstår den osedda subatomära världen och hur tankar blir till saker och ting.

Eric Worre - en av de stora i branschen

Eric Worre är en av de stora i nätverksbranchen. Jag rekommenderar absolut att följa honom och lära dig mer om hur du lyckas.